พนมกุเลน

พนมกุเลน “เขาสิ้นจี” ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ วาริน และ อำเภอ สวายเลอ ห่างจจากจังหวัดเสียมเรียบ ๖๕ ก.ม และ ประมา๋ ๒๕ ก.ม จากปราสาทบันทายศรี เดิมพนมกุเลนชื่อ “มเหนทรบรรพท หรือ มเหนทรปุระ” ซึ่งพระเจ้าชัยวรมัน ๒ ปรารภทำพิธีเทวราช และ ประกาศเอกราชจากประเทศชวา “อินโดนิเซีย” เมื่อปี ค.ศ ๘๐๒ เป็นสมัยตอนต้น ของสมัยพระนคร ภูเขาแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรกัมพูชา เกือบครึ่งศตวรรษก่อนที่จะย้ายไปตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ ที่หริหราลัย ปัจจุบันค้นพบปราสาทโบราณประมาณกว่า ๕๐ แห่งบนภูเขาแห่งนี้

สระช้าง
สระช้างอยู่บนเขาพนมกุเลนทางทิศตะออก การเดินทางสู่สถานที่แห่งนี้ต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์ เพราะทางเข้าเป็นทางป่า และ เป็นทางเดินซึ่งรถยนต์ไม่สามารถเข้าได้ สระช้างเป็นสถานที่ชาวบ้านเรียกกันเนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีบ่อน้ำเล็ก ๆ ซึ่งมีน้ำตลอดเวลาไม่ว่าเป็นหน้าแล้งหรือหน้าฝน

เมื่อท่านเดินทางมาถึงสระช้างท่านจะตื่นเต้นกับภาพแกะสลักช้างตัวเท่ากับช้างที่มีชีวิตจริง รวมกับภาพแกะสลักเสือ และ สิงห์ ที่เต็มด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ ภาพสลักเหล่านี้ถูกสันนิฐานว่าสร้างเมื่อพันกว่าปีที่แล้วในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒

ยังมีต่อ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: