พาหนะนำเที่ยวในกัมพูชา

พาหนะนำเที่ยวแห่งกัมพูชา

ขะแมร์โวยาจแอดไวเซอร์มีมีบริการจัดพาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชาดังเช่น รถเก๋ง รถตู้ รถบัส เรือ เฮลิคอปเตอร์ เกวียนวัวและควาย ช้าง ม้า และจักรยาน

รถเก๋งโตโยต้าคัมรี 6 ที่นั่ง ใช้สำหรับนักท่องเที่ยว 1 ถึง 3 คน ในการนำเที่ยวในบริเวณนครวัด นครธมและทั่วประเทศกัมพูชา โตโยต้าคัมรีเป็นพาหนะที่ชาวกัมพูชานิยมใช้ทั้งในครอบครัว ทั้งบริการด้านการท่องเที่ยวและอื่นๆ

 

 


รถ โตโยต้า CR-V ชนิด 6 ที่นั่งใช้สำหรับนักท่องเที่ยว 1 ถึง 3 คน ในการพาเที่ยวในบริเวณนครวัด นครธม และทั่วประเทศกัมพูชา โตโยต้า CR-V เป็นหนึ่งในพาหนะที่นิยมใช้ในครอบครัวและการประกอบอาชีพต่าง ๆ

 

 


รถ ตู้ปรับอากาศ Benz Korea 15 ที่นั่ง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว หรือ เพื่อน ๆ เิริ่มตั้งแต่ 4 ถึง 10 คน จะสะดวกกับการวางสัมภาระของใช้ของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง

 

 

 


รถ มินิบัสปรับอากาศ 25 ที่นั่ง เป็นรถบัสที่มีขานาดเล็กใช้สำหรับนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปนักท่องเที่ยวเริ่ม ตั้งแต่ 11 ถึง 18 ท่าน ในการนำเที่ยวในบริเวณนครวัด นครธมและทั่วประเทศกัมพูชา

 

 

 


รถ บัสปรับอากาศ 35 ที่นั่งเป็นชนิดรถทัวร์ขนาดกลางของกัมพูชา ใช้สำหรับกรุ๊ปท่องเที่ยวหมู่คณะ บรรทุกผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 19 ถึง 25 คนในการนำเที่ยว

 

 

 


รถบัสปรับอากาศ 45 ที่นั่งเป็นชนิดรถทัวร์ขนาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ใช้สำหรับกรุ๊ปท่องเที่ยวหมู่คณะ บรรทุกผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 26 ถึง 45 คนในการนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

 

 

 

….

Advertisements
%d bloggers like this: