ทีมงาน และไกด์นำเที่ยว

ไกด์นำเที่ยวของเรา

เรามีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหลายท่านล้วนแล้วเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ร่วมสมัยต่าง ๆ อย่างดี พวกเขาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการในด้วนธุรกิจนำเที่ยว เป็นทูต และเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พวกเขาให้ความเป็นกันเอง และดูแลท่านอย่างดีที่สุดตลอดทริป เป็นผู้สร้างภาพพจน์ และทัศนคติที่ดีงามตลอดจนความประทับใจให้แก่ท่าน มัคคุเทศก์ของเราล้วนแล้วแต่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอบรมทางด้านมัคคุเทศก์ และได้รับใบอนุญาตมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชาอย่างถูก ต้องตามกฏเกณฑ์.. เรายินดีที่จะนำพาทุกท่านเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา..

..

Advertisements
%d bloggers like this: