ภาคอิสาน (ท่องเที่ยวเชิ่งนิเวศน์)

ภาคอิสาน ‘เมืองภูมิทัศน์ธรรมชาติ Eco-Tourist’

 Sihanuk Ville (Southern of Cambodia & The coastal city) | www.khmeradvisor.com ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาเพิ่งเปิดกว้างสำหรับการท่องเที่ยวที่มี ภูมิทัศน์ธรรมชาติ “Natural landscape” มีภูเขา น้ำตก ป่าไม้ วัฒนธรรม ประเพณีของ ชนกลุ่มน้อย ชาวเขาเผ่าและกิจกรรมอื่น ๆ เช่นการขี่ช้างไปดูหมู่บ้านชาวเขาและมีบ้านพักธรรมชาติ “home stay” ของคนท้องถิ่นที่อีกด้วย นอกจากนั้นการเดินป่ากฌเป็นกิจกรรมที่ยอดนิยมของผู้มาเที่ยวชมสถานที่แห่ง นี้เช่นกัน
  จังหวัดรัตนคีรี
รัตน คีรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา ติดกับชายแดนประเทศลาวไปทางทิศเหนือ และ เวียดนามไปทางทิศตะวันออก รัตนคีรีมีพรมแดนติดกับจังหวัด มณฑลคีรี ไปทางทิศใต้และ จังหวัดซะเติ๊งแตรง ไปทางทิศตะวันตก รัตนคีรีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องความงามของธรรมชาติที่สวยงามและ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เต็มไปด้วยสมบัติทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
 รัตนคีรีภูมิใจนำเสนอภูมิทัศน์ที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคนี้ และเป็นบ้านที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหลายเนินจริยธรรม

..

  จังหวัดมณฑณคีรี
มณฑล คีรีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดรัตนคีรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศกัมพูชา แม้เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด จังหวัดนี้เป็นที่รู้จักกันว่ามีป่าอย่างหนาแน่น มีเนินเขาและภูมิทัศน์เขียวขจี มีน้ำตกธรมมชาติหลายแห่ง ชุมชนใหญ่ที่สุดของมณฑลคีรีคือเมือง ‘แสนมโนรมณ์’ แม้ว่าระยะไกลไปหน่อยแต่มณฑลคีรีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา เยือนได้อย่างไม่ขาดลาย เพราะความเป็นธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดแห่งนี้ และด้วยความเงียบสงบ
การ ขี่ช้าง หรือเกวียนชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยผ่านป่าเขียวชอุ่มในดินแดนแห่งนี้ทำให้ผู้ มาเยี่ยมชมเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามและอากาศบริสุทธิ์สดชื่น น้ำตกที่งดงามที่สุดของประเทศอยู่ในจังหวัดมณฑลคีรีเช่นกัน นอกจากนั้นมณฑลคีรียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจนั้นก็คือหมู่ บ้านชนกลุ่มน้อย ‘ชาวพโนง’ เราสามารถสังเกตเห็นความสมบูรณ์แบบทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าท้องถิ่น เป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนวัฒนธรรมในขอบป่าแห่งนี้อีก ด้วย นักท่องเที่ยวนิยมพักที่ ‘โฮมสเตย์’ ในเขตแนวเขาพนมเปร็จเป็นเขตสัตว์ป่าสงวนและเป็นสถานที่อนุรักษ์ของ จ. มณฑลคีรีนี้เอง..


Advertisements
%d bloggers like this: