ฝึกภาษาเขมร

ฝึกพูดภาษาขะแมร์กับคนขะแมร์นะครับ

ภาษากัมพูชาและไทยบางคำและบ้างประโยคมีความใกล้เคียงกันมากครับ ต่างกันตรงการออกเสียงและวรรณยุกต์ โดยเฉพาะคำราชาศัพท์คล้ายกันที่เดี่ยว ผมขอแบ่งปั้นภาษากัมพูชา เพื่อใช้เป็นประโยชน์ หรือภาษาอาเซียนนี้เอง…

ทักทาย และพูดภาษาขะแมร์

บาต                                     แปลว่า            ครับ
จ๊ะฮ                                      แปลว่า            ค่ะ
ซม โตะฮ                            แปลว่า            ขอโทษ
ออ กน                                 แปลว่า            ขอบคุณ
จเริญ                                   แปลว่า            มาก  / เยอะ
จม  เรียบ  ซัว    บาต         แปลว่า           สวัสดีครับ (ใช้กับผู้มีอาวุโสกว่าเรา)
จม  เรียบ  ซัว    จาฮ         แปลว่า           สวัสดีค่ะ (ใช้กับผู้มีอาวุโสกว่าเรา)
ซัว  สเดย                           แปลว่า           สวัสดี  (ใช้กับเพื่อน  คนสนิทกับเราหรือผู้มีอายุน้อยกว่าเรา)
ติเวีย ซัว  สเดย                 แปลว่า          สวัสดีตอนกลางวัน
ซา  ยอน   ซัว   สเดย       แปลว่า          สวัสดีตอนเย็น
เรีย ตเรย ซัว สเดย          แปลว่า          ราตรีสวัสดิ์
จม เรีย เลีย                        แปลว่า          ลาก่อน (ผู้อาวุโสกว่าเรา)
เลีย เซิน เฮย                    แปลว่า          ลาก่อน (ผู้อาวุโสกว่าเรา)
จวบ คเนีย ทไง โกรย     แปลว่า           วันหน้าพบกันใหม่
เม้น เอย เต                       แปลว่า           ไม่เป็นไร
ขญม                                  แปลว่า           ผม
เนียง ขญม                        แปลว่า           ดิฉัน
ชมัวฮ                                  แปลว่า           ชื่อ
เนียะ                                   แปลว่า            คุณ

เนียะ นิ เยียย ทา เมจ     แปลว่า            คุณพูดว่าอย่างไร
เนียะ ชมัวฮ เอย               แปลว่า            คุณชื่ออะไร
ขญม ชมัวฮ                       แปลว่า            ผมชื่อ ….
เนียะ สุข สบาย เจีย เต  แปลว่า            คุณสบายดีไหม
ขญม สุข สบาย เจีย เต  แปลว่า            ผม / ฉันสบายดี
เตอ เนียะ โตว นา            แปลว่า            คุณไปไหน
เนียะ โมก ปี ปรอ เตฮ นา   แปลว่า         คุณมาจากประเทศไหน
ขญม โมก ปี                           แปลว่า        ผมมาจาก
เนียะ สนะ โนว แอ นา        แปลว่า          คุณพักที่ไหน
ขญม สนะ โนว แอ …         แปลว่า          ผมพักอยู่ที่ …

ตี นิฮ เมียน เนียะ แจะฮ เภีย ษา ไท แด เต?      แปลว่า     ที่นี้มีคนพูดภาษาไทยได้ไหม
เนียะ ยล เต    ?                    แปลว่า                 คุณเข้าใจไหม
ขญม เม้น ยล                       แปลว่า                 ผมไม่เข้าใจ
เภีย ษา ขะแมร์  เฮ้า ทา เมจ ?     แปลว่า     ภาษาขะแมร์เรียกว่าอะไร
เมียน เนย ทา เมจ              แปลว่า                 หมายความว่าอย่างไร
โสม นิ เยียย ยืด ยืด           แปลว่า                 ขอให้พูดช้า ช้า
โสม ส เส เปียก นิ              แปลว่า                  ขอให้เขียนคำนี้
โสม แปร โอย ขญม พอง   แปลว่า                ขอแปลให้ผมด้วย

การเดินทาง

โนว แอ นา ?                       แปลว่า                  อยู่ที่ไหน
เบน ลาน                             แปลว่า                  สถานีรถประจำทาง
จอม นอด รถ เพลิง            แปลว่า                  สถานีรถไฟ
โปร เลียน ยนต์ เหาะ        แปลว่า                  สนามบิน
ยนต์เหาะ                             แปลว่า                  เครื่องบิน
ลาน กรง                              แปลว่า                  รถบัสประจำทาง
รถ เพลิง                              แปลว่า                  รถไฟ

สอบถามเส้นทาง

เนียะ โตว นา ?                  แปลว่า                   คุณไปไหน
ขญม โตว โดย วิธี นา?    แปลว่า                   ผมไปอย่างไร
โพลว นิ โตว ดอล นา?    แปลว่า                   ทางนี้ไปถึงไหน
โนว ชงาย เต ?                  แปลว่า                    อยู่ไกลไหม
โนว เจต เต ?                     แปลว่า                   อยู่ใกล้ไหม
เดอ ตร่อง โตว                   แปลว่า                   เดินตรงไป
บ่อต เฉวง                           แปลว่า                   เลี้ยวซ้าย
บ่อต สดำ                            แปลว่า                   เลี้ยวขวา
โนว  ขาง มข                      แปลว่า                   อยู่ข้างหน้า
โนว โพลว บ่อม แบก        แปลว่า                   อยู่ตรงทางแยก
โนว เจื๊อบ เนิง                    แปลว่า                   อยู่ติดกับ

ทิศ

ตึฮ                                        แปลว่า                    ทิศ
ตึฮ ขาง เจิง                        แปลว่า                     ทิศเหนือ
ตึฮ  ขาง ตโบง                   แปลว่า                     ทิศใต้
ตึฮ  ขาง  เล็จ                     แปลว่า                      ทิศตะวันตก
ตึฮ  ขาง  เกิด                     แปลว่า                      ทิศตะวันออก

 

Advertisements
%d bloggers like this: