ภาษาขะแมร์เพื่อการท่องเที่ยว

1.การขนส่ง

 ภาษาไทย  ภาษาขะแมร์
 รถ  ลาน  / รถยนต์
 รถบัส / รถโดยสาร  ลาน-กรง
 จักรยาน  ก๊อง
 จักรยานยนต์  โมโต
 ตุ๊กตุ๊ก  เรอ-มอก-โม-โต
 แทกซี่  ตะซี
 เรือ  ตูก
 รถไฟ  รถ-เพลิง
 เครื่องบิน  ยนต์เฮาะ  / กา-ปาล-เฮาะ
 รถไฟใต้ดิน  รถ-เพลิง-โกรม-เด็ย
 รถตู้  ลาน-แวน
 เฮลิคอปเตอร์  อุ-ท๊อม-เภ-กะ-จะ
 รถกระบะ  ลาน-มวย-บัง-ก๊อน-ล่ะ
 รถบรรทุก  ลาน-เดอะ-ตม-เน็ญ
 รถสปอร์ต  ลาน-สะ-ปอร์
 รถไถ  ตระ-ตอร์

 2.บนรถแท็คซี่

 ภาษาไทย  ภาษาขะแมร์
 คุณจะไปไหนครับ/ค่ะ   เตอ – เนี๊ยะ – โตว – นา – บาต/จ๊ะ
 ไปสนามบินครับ/ค่ะ  โตว – โปร – เลียน – ยนต์ – เฮาะ – บาต/จ๊ะ
 นี้กำลังไปไหนครับ/ค่ะ  นิ๊ – ก๊อม – ปง – โตว – นา – บาต/จ๊ะ
คุณรู้จักโรงแรมนี้ไหม  เนียะ – สก๊อล – ส๊อน – ทา – เกีย – นิ๊ – เต
 อยู่ไกลจากที่นี้ไหม โนว – ฉงาย – ปี – ตี – นิ๊ – เต
  ผม/ฉันจะไปโรงแรมนี้  ขญม – โตว – ส๊อน – ทา -เกีย – นิ๊
ใช้เวลากี่หน้าทีครับ/ค่ะ  เปรอ – เป่ล – ปน – มาณ – เนียตี
 ค่าแท็คซี่เท่าไรครับ/ค่ะ  ทะไล – ตะ – ซี – ปน – มาณ – บาต/จ๊ะ
ผม/ฉันจำได้ว่าตรงไป  ขญม – จำ – บาน – ทา – โตว – ตร๊อง
 เหลี้ยวซ้าย  บ๊อต – เฉวง
 เหลี้ยวขวา  บ๊อต – สดำ
 อยู่ข้างหน้า  โนว – คาง – มข
 กรุณาขับรถช้าๆน้อย  โสม – เบิก – ลาน – ยืด ๆ – บ๊อน – เต็จ
 กรุณาขับรถเร็วกว่านี้น้อย  โสม – เบิก – ลาน – เลือน – เจียง – นิ๊ – บ๊อน – เต็จ
 กรุณากลับรถน้อย  โสม – ตรอ – ล๊อบ – กรอย – บีอน – เต็จ
ไปส่งผม/ฉันที่  จูน – ขญม – โตว
จอดตรงนี้ จอด – ตร๊อง – นิ๊
 จอดข้างหน้า  จอด – ข้าง – มข
  ค่าแท็คซี่เท่าไร   ทไล – ตะ – ซี – ปน – มาณ

………

Advertisements
%d bloggers like this: