การกุศล

กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่ผ่านสงครามมาหลายร้อยปี ไม่ว่าเป็นสงครามในชาติหรือกับต่างชาติ ตามประวัติศาสต์ที่ได้แจ้งมาอย่างชัดเจน ปลายสมัยเจนละต้องแบ่งเป็นสองแขวง “เจนละน้ำ และ เจนละบก” ทำให้ ชวา สามารถยึดเอาและครองเมืองนี้ได้ จนถึงปี ค.ศ ๘๐๒ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ สามารถที่จะกอบกู้เอกราชจากอำนาจ ของชวาได้ และ ประกาศเอกราชไม่อยู่ใต้การปกครองของอำนาจของต่างชาติอีกต่อไป

ต่อมาหลายสิบปีก็มีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่หวัง อำนาจและอยากจะแสดงถึงพลังของต้นโดยไม่สนจิตใจของประชาราษฎร์ที่ต้องรองรับ ทุกขเวทนา สั่งทำลายศาสนาที่ตัวเองไม่ได้เคารพนับถือ ถามว่านี้เป็นจิตใจของผู้นำหรือไม่ ความเป็นผู้นำที่แท้จริงอยู่แห่งใด?

การแตกแยกสามัคคีกันนั้นทำให้กัมพูชาตกในราตรีที่มืดมนที่ชาวบ้านเขา เรียกว่ายุคคุกไร้กำแพง หรือ ชาวโลกเรียกกันว่า ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ “Killing Field” นี้เอง ๓ ปี ๘ เดือน ๒๐ วัน แห่งความโหดร้าย ประชาชนกัมพูชชาเกือบสามส้านคนถูกประหาร และ กัมพูชากลายเป็นศูนย์ ทรัพยากรมนุษย์ถูกทำลาย จุดจบก็เหลือแต่หญิ่งแม่หม้าย เด็กกำพร้า และ คนพิการ ด้วยปัจจัยนี้กระผมในฐานะที่เป็นคนร่วมชาติและเป็นมนุษย์เหมือนกัน ก็พยายามที่จะช่วยเหลือด้วยการบอกเล่าให้กับผู้คนที่มีใจบุญ ที่อยากจะสนับสนุนเด็ก ๆ นักเรียนที่อาศัยอยู่ตามชนบท ก็สามารถทำบุญได้ลากหลายรูปแบบ เช่นการสนับสนุนเป็นอุปกรณ์การศึกษา และ ของกินให้แก่เด็กเป็นต้น

This slideshow requires JavaScript.

ท่านจะ happy ที่สุดเมื่อได้เจอกับน้อง ๆ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่น่ารัก ๆ และท่านจะปลื้มใจที่สุดเมื่อได้ทำบุญกับพวกเขา…

นอกจากอชีพเป็นไกด์แล้ว ไกด์วุฒิเป็นที่ปรึกษาประธานสมคม Koun Khmer Association (เป็นอาสาสมัคร)
http://www.kkkacambodia.org

ขอบพระคุณครับ
ไกด์ วุฒิ

Advertisements
%d bloggers like this: