โปรแกรมทัวร์

มาเช้าเย็นกลับ โรงเกลือ อรัญฯ นครวัดนครธม ส่งกลับด่าน
7.00 น. รับท่านที่ด่านโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เดินทางสู่เสียมเรียบโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.

9.00 น. ชมนครวัดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

Advertisements
%d bloggers like this: